MENU
Aula_close Layer 1

Praktik 8. klasse

 

Praktikforløb 8. årgang

                                                                                                                                                                            

 

 

Mål

 

 • At eleverne får et grundigere kendskab til arbejdsmarkedet
 • At eleverne får en praktisk erfaring inden deres uddannelsesvalg
 • At skolen og erhvervslivet integreres bedre
 • At eleverne får et samlet indtryk af sammenhængen mellem brobygning og praktikforløb
 • At eleverne får en større forståelse for, hvorfor det er vigtigt at være uddannelsesparat

 

 

Forløb:

 • En samlet uge for hele klassen.
 • Alle elever deltager så vidt muligt.
 • Eleverne skal selv finde deres praktikplads.
 • Praktikugen skal lægges på 8. årgang, her er der mest plads i årsplanen, og det giver god mening i forhold til, at de også skal i brobygning på denne årgang.
 • Èn klasse er på skolen.
 • Praktikforløbet skal være udgiftsneutralt, således at eleverne søger praktikpladser, der ligger i cykelafstand eller kan dækkes af deres nuværende buskort. Skaffer man praktiksteder længere væk, dækkes udgiften af eleven selv.
 • Lærernes tid i praktikugen kan bruges til besøg på virksomhederne, to-læreordning og vikardækning.
 • Forløbet tilrettelægges sammen med UU-vejlederen, der tager ansvar for det kontrakt- og forsikringsmæssige.
 • Erfaring deles mellem årgangsteams.

 

Vedtaget på skolebestyrelsesmødet den 8. januar 2020.